خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بریانک تهران

لیست املاک بریانک

رهن و اجاره آپارتمان در بریانک ، تهران

47 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در بریانک ، تهران

61 متر

رهن: تومان - اجاره: 0.3 هزار تومان

تاريخ : 10 مهر 96

رهن خانه در بریانک ، تهران

70 متر

رهن: 52ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

43 متر

107 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 96

مشاورین تخصصی بریانک

عکس مشاور
آقای ایزد
09126030957
فروش
بریانک

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

42 متر

107 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در بریانک ، تهران

74 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

رهن خانه در بریانک ، تهران (بریانک شرقی)

83 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

49 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

45 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

100 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

پیش فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

74 متر

309 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

40 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

45 متر

212 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

56 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش کلنگی در بریانک ، تهران

176 متر

878 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

41 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

56 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

63 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

75 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

50 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

83 متر

279 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

95 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

100 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

40 متر

173 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

100 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

58 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

پیش فروش آپارتمان در بریانک ، تهران

67 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش کلنگی در بریانک ، تهران

80 متر

439 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

لیست محله های ناحیه بریانک

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه