خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار ساجدی مشهد

لیست املاک بلوار ساجدی

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

85 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

معاوضه آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

85 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

125 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

379 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

معاوضه آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

105 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

165 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

90 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

معاوضه آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

90 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

82 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

82 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

105 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

90 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

معاوضه آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

90 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

165 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

165 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

معاوضه آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

135 متر

379 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار ساجدی ، مشهد

125 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه