خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد مشهد

لیست املاک بلوار سجاد

پیش فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 8 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

172 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 8 بهمن 96

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد (بنفشه)

130 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

170 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

190 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

140 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

150 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

115 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در بلوار سجاد ، مشهد

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

80 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

155 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد (بهارستان(بهار))

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

150 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

230 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن دفترکار در بلوار سجاد ، مشهد

150 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

145 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

130 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

130 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

130 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

170 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 94

لیست محله های ناحیه بلوار سجاد

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه