خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جیحون تهران

لیست املاک جیحون

فروش مغازه در جیحون ، تهران (تیموری)

18 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (هاشمی)

45 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش کلنگی در جیحون ، تهران

116 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

68 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

مشاورین تخصصی جیحون

عکس مشاور
آقای پیمان
09198009361
فروش
جیحون

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (رنجبر)

63 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مالک اشتر)

86 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در جیحون ، تهران (مالک اشتر)

56 متر

رهن: 39ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مالک اشتر)

50 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در جیحون ، تهران (هاشمی)

20 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (هاشمی)

68 متر

149 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن آپارتمان در جیحون ، تهران

70 متر

رهن: 47ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (امام خمینی(سپه سابق))

55 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

78 متر

241.8 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مرتضوی)

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مرتضوی)

62 متر

198.4 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مرتضوی)

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (هاشمی)

59 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (هاشمی)

53 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مالک اشتر)

44 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (تیموری)

34 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

60 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران (مرتضوی)

54 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

42 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در جیحون ، تهران (دامپزشکی)

35 متر

15 ميليون تومان رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در جیحون ، تهران

80 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

61 متر

277 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در جیحون ، تهران

70 متر

رهن: 81ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در جیحون ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در جیحون ، تهران

45 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 810 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه