خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در رودکی تهران

لیست املاک رودکی

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (آذربایجان)

79 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش مغازه در رودکی ، تهران (آذربایجان)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 تیر 96

فروش مغازه در رودکی ، تهران (دامپزشکی)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 تیر 96

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (دامپزشکی)

58 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در رودکی ، تهران (دامپزشکی)

100 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 11 تیر 96

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (امام خمینی)

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در رودکی ، تهران

64 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 80 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

52 متر

284 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش کلنگی در رودکی ، تهران

180 متر

1 ميليارد و 701 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

60 متر

236 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

64 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

57 متر

294 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (آذربایجان)

53 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

38 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (مرتضوی)

53 متر

236 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

53 متر

236 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

54 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران (آذربایجان)

57 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در رودکی ، تهران

50 متر

رهن: 33ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

59 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

80 متر

346 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در رودکی ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 202.5 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

45 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

50 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

50 متر

236 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در رودکی ، تهران

70 متر

رهن: 56ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

41 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در رودکی ، تهران

35 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در رودکی ، تهران

49 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در رودکی ، تهران

40 متر

رهن: 9ميليون تومان - اجاره: 810 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه