خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک ولیعصر تهران

لیست املاک شهرک ولیعصر

رهن آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (زاهدی)

75 متر

رهن: 25ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش کلنگی در شهرک ولیعصر ، تهران

40 متر

103 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

62 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

75 متر

167 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (جلالی)

68 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (سپیده)

75 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (یاسر)

86 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (سپیده)

95 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (سپیده)

120 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

100 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (پژاوند)

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (تولید دارو)

85 متر

229 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (تولید دارو)

80 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (آقابابائیان)

65 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

80 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (جلالی)

65 متر

214 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (آقابابائیان)

79 متر

253 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (جلالی)

81 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (تولید دارو)

75 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

67 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

89 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

74 متر

184 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

71 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

117 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (برادران بهرامی(یاران سابق))

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

75 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (سپیده)

55 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

72 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (سلیمانی)

50 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه