خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک ولیعصر تهران

لیست املاک شهرک ولیعصر

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

118 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

117 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

74 متر

184 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بهداشت)

71 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک ولیعصر

عکس مشاور
آقای شاهی
09122840579
فروش
شهرک ولیعصر

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (برادران بهرامی(یاران سابق))

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (شهرک صادقیه)

70 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

41 متر

106 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (بنایی)

145 متر

392 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

185 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

72 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

75 متر

173 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

78 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (رجایی (بازرگان))

70 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

57 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

رهن آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران (حیدری)

74 متر

رهن: 52ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

51 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

88 متر

228 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

78 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

58 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

74 متر

229 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

68 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

65 متر

109 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

100 متر

293 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

70 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

155 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

پیش فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

140 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

123 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

115 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش آپارتمان در شهرک ولیعصر ، تهران

57 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 95

فروش ویلا در شهرک ولیعصر ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه