خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در وحدت اسلامی تهران

لیست املاک وحدت اسلامی

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

150 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش ویلا در وحدت اسلامی ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش کلنگی در وحدت اسلامی ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش خانه در وحدت اسلامی ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

75 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

85 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

100 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

90 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

87 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

65 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

90 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

70 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش خانه در وحدت اسلامی ، تهران

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

51 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

51 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

43 متر

رهن: تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران (میدان وحدت اسلامی (شاهپور))

43 متر

102 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

52 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

82 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

75 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

43 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 5 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

56 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 2 تیر 95

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

79 متر

229 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

48 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

فروش کلنگی در وحدت اسلامی ، تهران

340 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

55 متر

121 ميليون تومان

تاريخ : 12 شهریور 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

63 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

63 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش آپارتمان در وحدت اسلامی ، تهران

63 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

لیست محله های ناحیه وحدت اسلامی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه