خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی مشهد

لیست املاک فرامز عباسی

رهن و اجاره دفترکار در فرامز عباسی ، مشهد

100 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در فرامز عباسی ، مشهد

25 متر

رهن: 3ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

155 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

160 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

115 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

87 متر

258 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

86 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

معاوضه آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

135 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

135 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

126 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

190 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

200 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

80 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

78 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در فرامز عباسی ، مشهد

125 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد (بهاران)

180 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

185 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

90 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

86 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

170 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

90 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

120 متر

رهن: 8ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

75 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

150 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

135 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

145 متر

328 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

125 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

90 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در فرامز عباسی ، مشهد

181 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

لیست محله های ناحیه فرامز عباسی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه