خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی تهران

لیست املاک کارگر شمالی

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

42 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 2 مهر 96

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

65 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

170 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (هیئت)

118 متر

944 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

110 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

107 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

92 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

128 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

110 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

55 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

90 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

460 متر

2 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (فجر)

172 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (جمال زاده)

140 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (پیام اوران(ثابت))

61 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در کارگر شمالی ، تهران (نصرت)

286 متر

2 ميليارد و 516 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

400 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران (نصرت)

130 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

130 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

90 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش کلنگی در کارگر شمالی ، تهران

351 متر

4 ميليارد و 36 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

رهن مغازه در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

100 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران (مستعلی )

93 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

123 متر

713 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش مغازه در کارگر شمالی ، تهران (فاطمی)

10 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه