خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی تهران

لیست املاک کارگر شمالی

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

65 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

92 متر

رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

116 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

120 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

50 متر

- اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

125 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش مغازه در کارگر شمالی ، تهران

45 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

185 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

83 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

93 متر

883 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش مغازه در کارگر شمالی ، تهران

21 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش مستغلات در کارگر شمالی ، تهران

90 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

105 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

143 متر

رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

82 متر

رهن: 144ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

82 متر

رهن: 144ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

63 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

150 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

100 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

160 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در کارگر شمالی ، تهران

92 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

131 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در کارگر شمالی ، تهران

135 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه