خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین تهران

لیست املاک حسام الدین

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران

60 متر

رهن: 26ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

64 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش مغازه در حسام الدین ، تهران

50 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش مغازه در حسام الدین ، تهران (تیموری)

83 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش مستغلات در حسام الدین ، تهران

50 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

40 متر

97 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

52 متر

رهن: 29ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران

45 متر

رهن: 8ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران

65 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران (تیموری)

48 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

47 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران (تیموری)

63 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران (تیموری)

63 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران (تیموری)

75 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در حسام الدین ، تهران

65 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

48 متر

رهن: 25ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

55 متر

رهن: 31ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

80 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

65 متر

178 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در حسام الدین ، تهران

54 متر

رهن: 31ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

45 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در حسام الدین ، تهران

45 متر

94 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

لیست محله های ناحیه حسام الدین

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه