خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی مشهد

لیست املاک بلوار صیاد شیرازی

فروش آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

200 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش ویلا در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

330 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

65 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

110 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

120 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

125 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

120 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

108 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

115 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

110 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

110 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

115 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

120 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

125 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

فروش آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

108 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

« 1 »

لیست تقاضای ملک در بلوار صیاد شیرازینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه