خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران مشهد

لیست املاک دلاوران

فروش آپارتمان در دلاوران ، مشهد (غزال)

90 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش خانه در دلاوران ، مشهد

250 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد (غزال)

80 متر

رهن: 4ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد (نخل)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 21 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 21 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در دلاوران ، مشهد

80 متر

رهن: 4ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در دلاوران ، مشهد

100 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 94

« 1 »
لیست محله های ناحیه دلاوران

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه