خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت مشهد

لیست املاک بلوار امامت

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

155 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

100 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

مشاورین تخصصی بلوار امامت

عکس مشاور
آقای مهدی
09330332960
فروش
بلوار امامت

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

70 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

120 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

105 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

55 متر

رهن: 3ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

75 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

176 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

130 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

125 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 950 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

160 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

165 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

150 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

175 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

160 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 19 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

85 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

165 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

125 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 950 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

170 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امامت ، مشهد

175 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه