خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی تهران

لیست املاک طالقانی

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

41 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

66 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در طالقانی ، تهران

300 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره مغازه در طالقانی ، تهران

20 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در طالقانی ، تهران

127 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تهران

130 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

278 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تهران

74 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

127 متر

889 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

52 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در طالقانی ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی ، تهران

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در طالقانی ، تهران

128 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

83 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش مستغلات در طالقانی ، تهران

170 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در طالقانی ، تهران

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در طالقانی ، تهران

127 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تهران

138 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تهران

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تهران

85 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش مستغلات در طالقانی ، تهران

150 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

40 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

95 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

86 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش دفترکار در طالقانی ، تهران

41 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش کلنگی در طالقانی ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

لیست محله های ناحیه طالقانی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه