خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران تهران

لیست املاک مرزداران

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

100 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (آریافر)

115 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

60 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن دفترکار در مرزداران ، تهران (بلوارمرزداران)

1000 متر

رهن: 2 ميليارد و 100ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

330 متر

رهن: تومان - اجاره: 0.5 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ایثار)

130 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

74 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

190 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (کیهان)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

200 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

75 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

70 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

128 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

95 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (شهرک ژاندارمری)

85 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

83 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

94 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

72 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 29 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

185 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 آذر 95

رهن و اجاره کافی شاپ و رستوران در مرزداران ، تهران

500 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 52 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

500 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 52 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

162 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان رهن: 1 ميليارد و 800ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

191 متر

1 ميليارد و 719 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

184 متر

1 ميليارد و 545.6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلبرگ)

75 متر

14 ميليون تومان رهن: 14ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه