خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران تهران

لیست املاک مرزداران

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش دفتر کار در مرزداران ، تهران (آریافر)

137 متر

1 ميليارد و 892 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلدیس)

110 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای سعیدی
09304233536
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

113 متر

711.9 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

130 متر

140 ميليون تومان رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در مرزداران ، تهران (آریافر)

170 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

185 متر

1 ميليارد و 757.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

78 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

80 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

77 متر

477.4 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

107 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (فرشتگان)

110 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

198 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

101 متر

646.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

95 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

92 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

87 متر

626.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

86 متر

554.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در مرزداران ، تهران (بهار)

56 متر

392 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (35متری لاله)

115 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در مرزداران ، تهران

62 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

92 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (الوند)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (آرش)

79 متر

85 ميليون تومان رهن: 85ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

114 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش مغازه در مرزداران ، تهران (ابوالفضل)

80 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

115 متر

989 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه