خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران تهران

لیست املاک مرزداران

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

270 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

73 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

90 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

224 متر

رهن: 1 ميليارد تومان - اجاره: 35 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

90 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

63 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

70 متر

- اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

215 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در مرزداران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در مرزداران ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

89 متر

863 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

65 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش مغازه در مرزداران ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در مرزداران ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش مغازه در مرزداران ، تهران

224 متر

11 ميليارد و 468 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش مغازه در مرزداران ، تهران

270 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در مرزداران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

73 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در مرزداران ، تهران

110 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

76 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

120 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

86 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

60 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در مرزداران ، تهران

25 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در مرزداران ، تهران

24 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

185 متر

2 ميليارد و 127 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش مغازه در مرزداران ، تهران

25 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه