خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سبلان تهران

لیست املاک سبلان

رهن آپارتمان در سبلان ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 96

رهن آپارتمان در سبلان ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در سبلان ، تهران

80 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 شهریور 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان جنوبی)

65 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

65 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان جنوبی)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

43 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان جنوبی)

108 متر

394 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان جنوبی)

90 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

84 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش کلنگی در سبلان ، تهران (سبلان شمالی)

108 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان شمالی)

45 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 11 تیر 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان جنوبی)

52 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

85 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

57 متر

142 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

32 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (سبلان شمالی)

60 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

57 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

56 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

58 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

58 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

58 متر

203 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

58 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

120 متر

384 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

120 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران

120 متر

402 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش مستغلات در سبلان ، تهران (سبلان شمالی)

167 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

50 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در سبلان ، تهران (تهران نو)

51 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه