خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پونک تهران

لیست املاک پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل شمالی)

81 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (معین)

215 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

152 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

95 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

145 متر

110 ميليون تومان رهن: 110ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش دفتر کار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

135 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

92 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

70 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

125 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

58 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

60 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

104 متر

686.4 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

53 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

125 متر

170 ميليون تومان رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

105 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

130 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

56 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

90 متر

55 ميليون تومان رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

148 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

60 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین جنوبی)

58 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سیمون بلیوار)

70 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

160 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (طالقانی)

107 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (حیدری مقدم)

68 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه