خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پونک تهران

لیست املاک پونک

رهن آپارتمان در پونک ، تهران

150 متر

رهن: تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

100 متر

رهن: تومان - اجاره: 0.002 هزار تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

65 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

54 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

54 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

240 متر

2 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

130 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

81 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

127 متر

789 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

81 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

68 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

54 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش کلنگی در پونک ، تهران

240 متر

10 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

64 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

50 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

240 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

67 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

74 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

60 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

62 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

47 متر

رهن: تومان - اجاره: 0.004 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

180 متر

8 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

54 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

62 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

5500000 ميليارد تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه