خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پونک تهران

لیست املاک پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

123 متر

738 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

68 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش مغازه در پونک ، تهران

50 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش دفترکار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

138 متر

1 ميليارد و 311 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

140 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سردارجنگل شمالی)

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

90 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

148 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اسفند 95

رهن آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

77 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

55 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

155 متر

806 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

72 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (همیلا)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

99 متر

643 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش دفترکار در پونک ، تهران (میرزابابایی)

65 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

63 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (میرزابابایی)

67 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن آپارتمان در پونک ، تهران (باغ فیض)

130 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن آپارتمان در پونک ، تهران (باغ فیض)

150 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (باغ فیض)

95 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه