خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پونک تهران

لیست املاک پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

87 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (اشرفی اصفهانی)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

146 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
خانم بیگی
09199091519
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

61 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

74 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان سوئیت در پونک ، تهران

115 متر

736 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

118 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (قدس)

119 متر

642.6 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (طالقانی)

58 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (شاهین)

48 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در پونک ، تهران (عدل)

98 متر

5 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بلوارکمالی)

118 متر

944 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

122 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (بهار)

87 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

78 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

57 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در پونک ، تهران (عدل)

180 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران (فکوری)

125 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (سیمون بلیوار)

106 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

100 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (عدل)

162 متر

1 ميليارد و 166 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

146 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

220 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

144 متر

1 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (ایران زمین شمالی)

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پونک ، تهران (نفت)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه