خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پونک تهران

لیست املاک پونک

فروش کلنگی در پونک ، تهران

800 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 آبان 96

فروش کلنگی در پونک ، تهران

374 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 آبان 96

مشاورین تخصصی پونک

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
پونک

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

231 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

124 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

107 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

145 متر

1 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

94 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

104 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

86 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

91 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

108 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

135 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

107 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

85 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

91 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

54 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

58 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 96

فروش آپارتمان در پونک ، تهران

175 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 مهر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه