خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در وحیدیه تهران

لیست املاک وحیدیه

فروش زمین در وحیدیه ، تهران

35000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 96

رهن آپارتمان در وحیدیه ، تهران

66 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

رهن آپارتمان در وحیدیه ، تهران

66 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

64 متر

199 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

مشاورین تخصصی وحیدیه

عکس مشاور
آقای راد
09125546909
فروش
وحیدیه

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

64 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

64 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

47 متر

112 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

36 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

43 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

43 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

44 متر

127 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

35 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

38 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

140 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

94 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (نبئیان)

80 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (دماوند)

75 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

88 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

83 متر

183 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

85 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

52 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

53 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

631 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (دماوند)

35 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

43 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

52 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

لیست محله های ناحیه وحیدیه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه