خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در وحیدیه تهران

لیست املاک وحیدیه

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (نبئیان)

112 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

36 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

35 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

38 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

60 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

56 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

55 متر

149 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

38 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (نبئیان)

56 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

35 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

46 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

50 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

51 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

59 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

38 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

47 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

47 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

40 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (تهران نو)

56 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

40 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

43 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران (دماوند)

43 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

52 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

فروش آپارتمان در وحیدیه ، تهران

43 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 16 خرداد 95

« 1 »
لیست محله های ناحیه وحیدیه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه