خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی تهران

لیست املاک میرزای شیرازی

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

133 متر

824 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

72 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

135 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

85 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

105 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

65 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

3900000 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

135 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

103 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

117 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

30 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

107 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

68 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

88 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

109 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

125 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

117 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

115 متر

632 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

270 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره مغازه در میرزای شیرازی ، تهران

217 متر

رهن: 1 ميليارد تومان - اجاره: 60 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره مغازه در میرزای شیرازی ، تهران

150 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

77 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

115 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

700 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

لیست محله های ناحیه میرزای شیرازی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه