خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی تهران

لیست املاک میرزای شیرازی

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

67 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

92 متر

478 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

107 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در میرزای شیرازی ، تهران

446 متر

8 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش مغازه در میرزای شیرازی ، تهران

31 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

124 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش مستغلات در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

7 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

160 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

50 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

100 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش کلنگی در میرزای شیرازی ، تهران

385 متر

4 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

66 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش مستغلات در میرزای شیرازی ، تهران

1900 متر

20 ميليارد تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

90 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

160 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

182 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

160 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در میرزای شیرازی ، تهران

58 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

35 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

107 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

135 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

80 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش دفترکار در میرزای شیرازی ، تهران

75 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش کلنگی در میرزای شیرازی ، تهران

600 متر

8 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش کلنگی در میرزای شیرازی ، تهران

193 متر

2 ميليارد و 509 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

لیست محله های ناحیه میرزای شیرازی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه