خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی تهران

لیست املاک سهروردی

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

117 متر

854 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

780 متر

23 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

130 متر

4 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

130 متر

4 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

117 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

190 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

18 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

2 متر

93 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

30 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

108 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

133 متر

6 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

32 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

72 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

47 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

94 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

95 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

600 متر

9 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

81 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

374 متر

2 ميليارد و 431 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

215 متر

1 ميليارد و 612 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

100 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

101 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

168 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

195 متر

4 ميليارد و 95 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه