خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی تهران

لیست املاک سهروردی

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

115 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

93 متر

883 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

117 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

1 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

1 متر

6 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

110 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

59 متر

413 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 693 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

97 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

55 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

600 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 24 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

112 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

120 متر

رهن: 170ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

70 متر

رهن: 9 ميليارد و 191ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

250 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

90 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

90 متر

رهن: 85ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

1 متر

924 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

76 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

110 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه