خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی تهران

لیست املاک سهروردی

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

92 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

60 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

92 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

62 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

75 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

100 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره مغازه در سهروردی ، تهران

32 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 16 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

112 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

59 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش کلنگی در سهروردی ، تهران

420 متر

8 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش مغازه در سهروردی ، تهران

35 متر

2 ميليارد و 580 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

45 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

212 متر

7 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

62 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

129 متر

838 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

86 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

197 متر

2 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 46 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

95 متر

807 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش مستغلات در سهروردی ، تهران

101 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

136 متر

979 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

143 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

90 متر

819 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

115 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

223 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 89 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

115 متر

851 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

264 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه