خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی تهران

لیست املاک سهروردی

رهن و اجاره مستغلات در سهروردی ، تهران

135 متر

رهن: 4 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

77 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

90 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

118 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

106 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

168 متر

1 ميليارد و 108 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 243 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 599 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در سهروردی ، تهران

85 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

118 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مستغلات در سهروردی ، تهران

135 متر

رهن: 4 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

106 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

77 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

143 متر

رهن: 290ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

136 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

115 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

92 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

70 متر

رهن: 155ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

136 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

108 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در سهروردی ، تهران

15 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

115 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در سهروردی ، تهران

75 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در سهروردی ، تهران

30 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در سهروردی ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه