خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی مشهد

لیست املاک خیابان فردوسی

فروش ویلا در خیابان فردوسی ، مشهد (رضویه)

1270 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش زمین در خیابان فردوسی ، مشهد

3000 متر

60 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در خیابان فردوسی ، مشهد

115 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

180 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

135 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

155 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش ویلا در خیابان فردوسی ، مشهد

400 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

239 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

150 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

150 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

150 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

160 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

160 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

140 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

140 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

160 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

160 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

150 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

لیست محله های ناحیه خیابان فردوسی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه