خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی مشهد

لیست املاک خیابان فردوسی

فروش ویلا در خیابان فردوسی ، مشهد

3000 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

135 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 14 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (رسالت)

183 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 14 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

150 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 14 خرداد 96

مشاورین تخصصی خیابان فردوسی

عکس مشاور
آقای مهدی
09330332960
فروش
خیابان فردوسی

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (مهدی)

183 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

135 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (امامت)

170 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (مهدی)

114 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (مهدی)

98 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (سمیه)

85 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (سمیه)

120 متر

384 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

150 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش ویلا در خیابان فردوسی ، مشهد (رضویه)

1270 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش زمین در خیابان فردوسی ، مشهد

3000 متر

60 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در خیابان فردوسی ، مشهد

115 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره دفترکار در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

180 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

135 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

155 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 10 فروردین 95

فروش ویلا در خیابان فردوسی ، مشهد

400 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

130 متر

239 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

150 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد

150 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

150 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

160 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان فردوسی ، مشهد (ثمانه)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

لیست محله های ناحیه خیابان فردوسی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه