خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار تعاون تهران

لیست املاک بلوار تعاون

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران

110 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (اندیشه)

90 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (سرو)

108 متر

518 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

185 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

125 متر

685 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

150 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران

58 متر

261 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

88 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

125 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

131 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

150 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (شهرزیبا)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (مرادی)

94 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

130 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

125 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

132 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

145 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

120 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

78 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

68 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

95 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

97 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

90 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار تعاون ، تهران (آلاله)

85 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه