خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه مشهد

لیست املاک هاشمیه

فروش زمین در هاشمیه ، مشهد

220 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 96

رهن آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

110 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

رهن آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

100 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 3ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

110 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

205 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

140 متر

رهن: 9ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

100 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

75 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

140 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

110 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

126 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

110 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

100 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

75 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

140 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 94

فروش آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

126 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

140 متر

رهن: 9ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در هاشمیه ، مشهد

200 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه