خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کارون تهران

لیست املاک کارون

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

68 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

80 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (بوستان)

60 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

60 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

65 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

75 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (آذربایجان)

110 متر

429 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (امام خمینی)

30 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در کارون ، تهران (بهنود)

70 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در کارون ، تهران (بهنود)

65 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (طوس)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

50 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

150 متر

337 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش مغازه در کارون ، تهران

40 متر

607 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران (امام خمینی)

45 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در کارون ، تهران (امام خمینی)

39 متر

رهن: 33ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

45 متر

178 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

34 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

105 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

60 متر

251 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

68 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

68 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

68 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

78 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

33 متر

119 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

68 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

33 متر

119 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

68 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

75 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در کارون ، تهران

75 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه