خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار امام خمینی مشهد

لیست املاک بلوار امام خمینی

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

110 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 96

فروش کلنگی در بلوار امام خمینی ، مشهد

150 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش خانه در بلوار امام خمینی ، مشهد

150 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

140 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش ویلا در بلوار امام خمینی ، مشهد

150 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

81 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش مغازه در بلوار امام خمینی ، مشهد

18 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش ویلا در بلوار امام خمینی ، مشهد

90 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش خانه در بلوار امام خمینی ، مشهد

90 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

90 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

70 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

89 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

130 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

62 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش مجتمع آپارتمانی در بلوار امام خمینی ، مشهد

600 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

70 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

96 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

رهن و اجاره ویلا در بلوار امام خمینی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 اسفند 94

رهن ویلا در بلوار امام خمینی ، مشهد

160 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 94

رهن خانه در بلوار امام خمینی ، مشهد

160 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 94

رهن و اجاره مغازه در بلوار امام خمینی ، مشهد

15 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 94

فروش مجتمع آپارتمانی در بلوار امام خمینی ، مشهد

497 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 دی 94

فروش مجتمع آپارتمانی در بلوار امام خمینی ، مشهد

500 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 94

رهن و اجاره ویلا در بلوار امام خمینی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 94

رهن و اجاره خانه در بلوار امام خمینی ، مشهد

80 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

96 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

معاوضه آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

70 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

70 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش مجتمع آپارتمانی در بلوار امام خمینی ، مشهد

600 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در بلوار امام خمینی ، مشهد

130 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 94

لیست تقاضای ملک در بلوار امام خمینینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه