خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز تهران

لیست املاک بهار شیراز

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

83 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

71 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

97 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

105 متر

493 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 20 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

68 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 16 شهریور 96

فروش مغازه در بهار شیراز ، تهران

26 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

70 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

127 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

75 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

118 متر

814 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

72 متر

489 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

92 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

60 متر

رهن: 33ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

فروش سوئیت در بهار شیراز ، تهران

22 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

86 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

118 متر

814 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

118 متر

814 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

60 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

70 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

6 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

172 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش سوئیت در بهار شیراز ، تهران

22 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

111 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در بهار شیراز ، تهران

1 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

54 متر

367 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

لیست محله های ناحیه بهار شیراز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه