خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز تهران

لیست املاک بهار شیراز

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

80 متر

505 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

251 متر

1 ميليارد و 937 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران (میدان بهارشیراز)

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (خداپرست)

74 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

68 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

77 متر

346 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

88 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

135 متر

904 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

251 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

251 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

78 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

61 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

74 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

75 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

95 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

108 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش مجتمع آپارتمانی در بهار شیراز ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

251 متر

1 ميليارد و 957 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

251 متر

1 ميليارد و 958 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش مستغلات در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

250 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش خانه در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

250 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران (بهار شمالی)

251 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

لیست محله های ناحیه بهار شیراز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه