خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز تهران

لیست املاک بهار شیراز

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

43 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

175 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

120 متر

768 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 679 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 679 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 679 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

86 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

82 متر

303 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

92 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

100 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

1 متر

3 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

76 متر

342 ميليون تومان

تاريخ : 14 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

33 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

170 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

157 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

43 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

119 متر

892 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

63 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

81 متر

607 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش دفترکار در بهار شیراز ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

123 متر

836 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

1 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

58 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

70 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

56 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش کلنگی در بهار شیراز ، تهران

316 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

170 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

105 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در بهار شیراز ، تهران

84 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

لیست محله های ناحیه بهار شیراز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه