خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شمس آباد تهران

لیست املاک شمس آباد

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (ریحانی)

113 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (ریحانی)

87 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 اسفند 95

معاوضه آپارتمان در شمس آباد ، تهران

115 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

160 متر

77 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

195 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

فروش کلنگی در شمس آباد ، تهران

365 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

مشارکت در ساخت کلنگی در شمس آباد ، تهران

530 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 شهریور 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

80 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

92 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

105 متر

556 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (بلوار بیژن)

147 متر

808 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

82 متر

377 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

83 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

76 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

65 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

76 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

82 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (ریحانی)

78 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (ریحانی)

85 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (بلوار بیژن)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (بلوار بیژن)

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران (بلوار بیژن)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

88 متر

413 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه