خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شمس آباد تهران

لیست املاک شمس آباد

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

61 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

28 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در شمس آباد ، تهران

65 متر

326 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

81 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در شمس آباد ، تهران

66 متر

369 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

103 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

81 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

50 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

18 متر

424 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

66 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

47 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مستغلات در شمس آباد ، تهران

360 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در شمس آباد ، تهران

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

151 متر

1 ميليارد و 102 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

57 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

115 متر

609 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

96 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

71 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

58 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

98 متر

3 ميليارد و 328 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

110 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

32 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه