خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شمس آباد تهران

لیست املاک شمس آباد

فروش زمین در شمس آباد ، تهران

88 متر

40 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

75 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 96

فروش زمین در شمس آباد ، تهران

2000 متر

30 ميليارد تومان

تاريخ : 1 مهر 96

فروش زمین در شمس آباد ، تهران

1000 متر

30 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

85 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

73 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

32 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در شمس آباد ، تهران

70 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

98 متر

3 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

66 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

151 متر

1 ميليارد و 102 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در شمس آباد ، تهران

1260 متر

10 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

73 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در شمس آباد ، تهران

254 متر

1 ميليارد و 186 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

77 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش ویلا در شمس آباد ، تهران

400 متر

4 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

98 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

108 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

79 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در شمس آباد ، تهران

93 متر

3 ميليارد و 68 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

86 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مستغلات در شمس آباد ، تهران

755 متر

74 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

55 متر

209 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه