فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

اعلام نشده

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

660 متر

990 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردان ، کرج

250 متر

500 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

650 متر

900 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

9300 متر

930 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

550 متر

اعلام نشده

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

650 متر

اعلام نشده

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

450 متر

اعلام نشده

تاریخ : 7 فروردین 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج