فروش زمین در جاده چالوس ، کرج

650 متر

170 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش آپارتمان در مهرشهر ، کرج

75 متر

130 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

93 متر

190 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش آپارتمان در ملارد ، کرج

55 متر

23 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش زمین در کیان مهر ، کرج

600 متر

800 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

75 متر

65 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

فروش مغازه در سرحدآباد ، کرج

25 متر

50 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

معاوضه آپارتمان در فردیس ، کرج

97 متر

200 ميليون تومان

تاریخ : 28 مهر 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج