فروش خانه در ملارد ، کرج

75 متر

44 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان ذوب آهن (امامزاده حسن) ، کرج

77 متر

90 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در خیابان ذوب آهن (امامزاده حسن) ، کرج

77 متر

90 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در فردیس ، کرج

65 متر

120 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش خانه در ملارد ، کرج

200 متر

500 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

128 متر

520 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش مجتمع آپارتمانی در فردیس ، کرج

125 متر

130 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش باغ در ملارد ، کرج

2450 متر

450 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج