فروش خانه در بلوار مصلی ، مشهد

160 متر

120 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

فروش آپارتمان در میرزاکوچک خان ، مشهد

180 متر

380 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

فروش زمین در میرزاکوچک خان ، مشهد

200 متر

310 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

فروش آپارتمان در بلوار امت ، مشهد

84 متر

155 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

فروش آپارتمان در میرزاکوچک خان ، مشهد

180 متر

396 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

فروش آپارتمان در بلوار صبا ، مشهد

95 متر

125 ميليون تومان

تاریخ : 25 تیر 98

پیش فروش آپارتمان در شهدا ، مشهد

130 متر

اعلام نشده

تاریخ : 25 تیر 98

پیش فروش آپارتمان در بلوار سجاد ، مشهد

0 متر

اعلام نشده

تاریخ : 25 تیر 98

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد