رهن آپارتمان در صدر ، مشهد

75 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه ربیع ، مشهد

90 متر

85 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار پیروزی ، مشهد

115 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در قاسم آباد ، مشهد

120 متر

180 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش باغ در حومه ، مشهد

2000 متر

110 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در دلاوران ، مشهد

90 متر

95 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در قاسم آباد ، مشهد

87 متر

188 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار صیاد شیرازی ، مشهد

200 متر

220 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد