فروش آپارتمان در سهند ، تبریز

88 متر

33 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در کمربند میانی ، تبریز

120 متر

185 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در باغمیشه ، تبریز

90 متر

190 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در مارالان ، تبریز

82 متر

380 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در سهند ، تبریز

88 متر

35 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

120 متر

185 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش آپارتمان در سهند ، تبریز

90 متر

90 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

200 متر

40 ميليون تومان

تاریخ : 31 امرداد 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز