فروش آپارتمان در آذربایجان ، تبریز

79 متر

160 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در شمس تبریزی ، تبریز

120 متر

220 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش خانه در سیلاب ، تبریز

50 متر

24 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاستور ، تبریز

83 متر

210 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش زمین در حومه ، تبریز

44 متر

20 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش مغازه در ولیعصر جنوبی ، تبریز

1000 متر

20 ميليارد تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تبریز

305 متر

اعلام نشده

تاریخ : 27 شهریور 97

فروش مغازه در ولیعصر جنوبی ، تبریز

250 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاریخ : 27 شهریور 97

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز