فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

75 متر

345 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در مرزداران ، تهران

58 متر

435 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در مرزداران ، تهران

93 متر

697 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

80 متر

470 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

750 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در مرزداران ، تهران

193 متر

1 ميليارد و 930 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران