فروش آپارتمان در جردن ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 687 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در شهید عراقی ، تهران

75 متر

487 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

105 متر

651 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در شمس آباد ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 254 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در میرداماد ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 368 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

228 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاریخ : 6 تیر 96

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران