فروش آپارتمان در ونک ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در فاطمی ، تهران

112 متر

510 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

64 متر

245 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

57 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

72 متر

315 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

90 متر

320 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

133 متر

625 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 29 ميليون تومان

تاریخ : 3 اسفند 95

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران