فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

44 متر

149 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش مغازه در افسریه ، تهران

37 متر

800 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش کلنگی در بلوار کشاورز ، تهران

126 متر

882 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش پنت هاوس در سعادت آباد ، تهران

320 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش آپارتمان در سعادت آباد ، تهران

270 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش آپارتمان در سعادت آباد ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش آپارتمان در سعادت آباد ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 567 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 567 ميليون تومان

تاریخ : 4 خرداد 96

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران