فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

60 متر

255 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

57 متر

245 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در سعادت آباد ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 37 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 37 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

114 متر

912 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران