رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در ولنجک ، تهران

115 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

265 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

285 متر

رهن: 900ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاریخ : 31 تیر 97

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران