رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

85 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

75 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

73 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

93 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

25 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

130 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

35 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاریخ : 31 اردیبهشت 97

لیست دسترسی سریع تهران

لیست متوسط قیمت در تهران

لیست تقاضای ملک در تهران