فروش ویلا در کردان ، کرج

250 متر

325 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

رهن و اجاره ویلا در کردان ، کرج

520 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

550 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

440 متر

572 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

650 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

600 متر

900 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

750 ميليون تومان

تاریخ : 5 فروردین 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج