فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

140 متر

460 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

پیش فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

220 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش کلنگی در مهرشهر ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در مهرشهر ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در مهرشهر ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش ویلا در مهرشهر ، کرج

600 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در مهرشهر ، کرج

600 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

فروش خانه در مهرشهر ، کرج

500 متر

1 ميليارد تومان

تاریخ : 6 خرداد 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج