اجاره موقت ویلا در ، کرج

200 متر

- اجاره: 300 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

140 متر

- اجاره: 300 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

350 متر

- اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

150 متر

- اجاره: 900 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

230 متر

- اجاره: 800 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

150 متر

- اجاره: 350 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

فروش آپارتمان در نظرآباد ، کرج

126 متر

223 ميليون تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت مغازه در باغستان ، کرج

2 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج