فروش ویلا در کردان ، کرج

600 متر

900 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

500 متر

750 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

750 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش ویلا در کردان ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش زمین در کردان ، کرج

1000 متر

200 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش زمین در کردان ، کرج

500 متر

100 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

رهن مجتمع آپارتمانی در مارلیک ، کرج

55 متر

اعلام نشده

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ویلا ، کرج

75 متر

118 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج