اجاره موقت ویلا در ، کرج

100 متر

- اجاره: 280 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

110 متر

- اجاره: 350 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

220 متر

- اجاره: 500 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

120 متر

- اجاره: 250 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

140 متر

- اجاره: 270 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

150 متر

- اجاره: 380 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

130 متر

- اجاره: 250 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

اجاره موقت ویلا در ، کرج

200 متر

- اجاره: 700 هزار تومان

تاریخ : 4 آذر 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج