فروش مغازه در مارلیک ، کرج

67 متر

285 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش مغازه در اشتهارد ، کرج

40 متر

250 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

150 متر

550 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

150 متر

550 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

140 متر

460 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

پیش فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

220 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش کلنگی در مهرشهر ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

فروش خانه در مهرشهر ، کرج

800 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 5 خرداد 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج