فروش مجتمع آپارتمانی در فردیس ، کرج

125 متر

130 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش باغ در ملارد ، کرج

2450 متر

450 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در فردیس ، کرج

60 متر

66 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در فردیس ، کرج

60 متر

66 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در ملارد ، کرج

83 متر

95 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در ملارد ، کرج

60 متر

50 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

65 متر

91 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در گلشهر ، کرج

65 متر

91 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

لیست دسترسی سریع کرج

لیست متوسط قیمت در کرج

لیست تقاضای ملک در کرج