فروش ویلا در خیابان طبرسی ، مشهد

62 متر

53 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

رهن آپارتمان در خیابان طبرسی ، مشهد

80 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش ویلا در طلاب ، مشهد

65 متر

55 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش ویلا در خیابان طبرسی ، مشهد

65 متر

55 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش کارخانه در حومه ، مشهد

6000 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش ویلا در سناباد ، مشهد

352 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در امیریه ، مشهد

75 متر

120 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان موسوی قوچانی ، مشهد

100 متر

220 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد