فروش زمین در الهیه ، مشهد

300 متر

230 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در حومه ، مشهد

80 متر

اعلام نشده

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش زمین در الهیه ، مشهد

300 متر

230 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش خانه در خیابان طبرسی ، مشهد

50 متر

اعلام نشده

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش خانه در بلوار توس ، مشهد

50 متر

33 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش خانه در بلوار توس ، مشهد

50 متر

33 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار هفت تیر ، مشهد

80 متر

153 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار وکیل آباد ، مشهد

123 متر

360 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد