فروش آپارتمان در هنرستان ، مشهد

160 متر

335 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در خیابان امام رضا ، مشهد

90 متر

250 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش زمین در الهیه ، مشهد

300 متر

230 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در حومه ، مشهد

80 متر

اعلام نشده

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش زمین در الهیه ، مشهد

300 متر

230 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش خانه در خیابان طبرسی ، مشهد

50 متر

اعلام نشده

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش خانه در بلوار توس ، مشهد

50 متر

33 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

فروش خانه در بلوار توس ، مشهد

50 متر

33 ميليون تومان

تاریخ : 2 بهمن 95

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد