فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

320 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش کارخانه در هفده شهریور ، مشهد

1550 متر

800 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

پیش فروش آپارتمان در قاسم آباد ، مشهد

75 متر

100 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش خانه در رسالت ، مشهد

60 متر

52 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در بلوار فکوری ، مشهد

94 متر

150 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در بلوار توس ، مشهد

110 متر

80 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد