معاوضه خانه در ایل گلی ، تبریز

180 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش خانه در ایل گلی ، تبریز

180 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

120 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

140 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

120 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

پیش فروش آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

155 متر

640 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

171 متر

769 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ایل گلی ، تبریز

165 متر

693 ميليون تومان

تاریخ : 5 اردیبهشت 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز