فروش آپارتمان در باغمیشه ، تبریز

100 متر

240 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در باغمیشه ، تبریز

100 متر

240 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

معاوضه خانه در مارالان ، تبریز

40 متر

75 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش مغازه در تربیت ، تبریز

100 متر

اعلام نشده

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش باغ در حومه ، تبریز

1150 متر

70 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

93 متر

167 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز

163 متر

391 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در منصور ، تبریز

163 متر

391 ميليون تومان

تاریخ : 30 شهریور 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز