معاوضه آپارتمان در چایکنار ، تبریز

65 متر

135 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

رهن خانه در پاسداران ، تبریز

80 متر

رهن: 20ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تبریز

160 متر

480 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

600 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

100 متر

110 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

215 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

220 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در 17شهریور ، تبریز

101 متر

202 ميليون تومان

تاریخ : 7 فروردین 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز