فروش آپارتمان در سهند ، تبریز

88 متر

35 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در طالقانی ، تبریز

120 متر

185 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در سهند ، تبریز

90 متر

90 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش زمین در آذربایجان ، تبریز

200 متر

40 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در بهار ، تبریز

87 متر

160 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

پیش فروش آپارتمان در شهرک نور ، تبریز

80 متر

150 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

فروش خانه در قراملک ، تبریز

73 متر

170 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

معاوضه خانه در قراملک ، تبریز

73 متر

170 ميليون تومان

تاریخ : 29 مهر 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز