فروش آپارتمان در شهرک ارم ، تبریز

180 متر

600 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تبریز

100 متر

110 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

215 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

220 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در 17شهریور ، تبریز

101 متر

202 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

120 متر

210 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در لاله ، تبریز

114 متر

210 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

پیش فروش آپارتمان در منجم ، تبریز

120 متر

207 ميليون تومان

تاریخ : 10 اسفند 95

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز