فروش آپارتمان در بهار ، تبریز

87 متر

160 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

پیش فروش آپارتمان در شهرک نور ، تبریز

80 متر

150 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

فروش خانه در قراملک ، تبریز

73 متر

170 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

معاوضه خانه در قراملک ، تبریز

73 متر

170 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

فروش خانه در لاله ، تبریز

60 متر

90 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

فروش مغازه در قره آغاج ، تبریز

18 متر

150 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

فروش زمین در یکه دکان ، تبریز

2700 متر

60 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در باغمیشه ، تبریز

100 متر

240 ميليون تومان

تاریخ : 1 شهریور 96

لیست دسترسی سریع تبریز

لیست متوسط قیمت در تبریز

لیست تقاضای ملک در تبریز