خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (شهریار)

54 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

94 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

86 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 تیر 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای امید
09127305878
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

160 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

103 متر

731 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

92 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 732 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

135 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

177 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

163 متر

733 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

141 متر

1 ميليارد و 57 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 91 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

104 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

131 متر

982 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 14 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

77 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه