خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 326 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

104 متر

728 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

131 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

50 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

115 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

128 متر

921 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

104 متر

823 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

94 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بوعلی سینا)

248 متر

1 ميليارد و 612 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09383582701
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

92 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

200 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

90 متر

729 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

118 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

57 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (چهل ستون)

117 متر

1 ميليارد و 53 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

126 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کردستان)

83 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

83 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

118 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

100 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

110 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

73 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه