خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

86 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

103 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

113 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09371671917
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

50 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

88 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

150 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عرفانی
09107322866
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

160 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

195 متر

2 ميليارد و 47.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

152 متر

1 ميليارد و 808.8 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 653 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

104 متر

665.6 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

76 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 144 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

73 متر

511 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

87 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

106 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان کلانتری)

164 متر

1 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

118 متر

802.4 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

121 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بوعلی سینا)

111 متر

743.7 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

107 متر

695.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

137 متر

1 ميليارد و 68.6 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه