خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

100 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

57 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

110 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (چهل ستون)

117 متر

1 ميليارد و 53 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

126 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کردستان)

83 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

118 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

73 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

83 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

82 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

87 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

102 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه