خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

98 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

135 متر

1 ميليارد و 283 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عرفانی
09107322866
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

147 متر

1 ميليارد و 397 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

160 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

211 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

150 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

172 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

172 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

90 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

116 متر

945.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

40 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

110 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

105 متر

892.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

119 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

119 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

128 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

102 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

140 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 45.2 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

107 متر

695 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

107 متر

695 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

125 متر

1 ميليارد و 312.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه