خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

270 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (عراقی)

148 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

195 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (زمرد (ناطق نوری))

145 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

300 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

96 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

280 متر

3 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

115 متر

1 ميليارد و 58 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

245 متر

2 ميليارد و 58 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

135 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

114 متر

555 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

96 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

114 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

160 متر

1 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

132 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهستان)

132 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهستان)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

125 متر

1 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

140 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

188 متر

2 ميليارد و 444 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

155 متر

2 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه