خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

133 متر

1 ميليارد و 463 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

282 متر

3 ميليارد و 384 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

86 متر

748.2 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای رضایی
09354983348
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

90 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

175 متر

1 ميليارد و 487.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

160 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

135 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهارستان)

85 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

106 متر

1 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

90 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

140 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (ساقدوش)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

123 متر

1 ميليارد و 8.6 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نیستان)

155 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

913 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

83 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه