خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

140 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای علی
09124473235
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (ساقدوش)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

123 متر

1 ميليارد و 8.6 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نیستان)

155 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

913 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

83 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دولت)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (کوهستان )

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

167 متر

1 ميليارد و 503 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 627.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

175 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

115 متر

977.5 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

160 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

115 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (هروی)

94 متر

752 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

204 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

175 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

124 متر

1 ميليارد و 116 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه