خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 آبان 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

157 متر

1413000 ميليارد تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

92 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

67 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای تقوی
09124203046
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

114 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

4 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 102 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

1 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

1 متر

31 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

99 متر

871 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

340 متر

5 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 342 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

73 متر

376 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 88 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 23 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

111 متر

777 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه