خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

106 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای تقوی
09124203046
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 227 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

290 متر

4 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

345 متر

4 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای نعمتی
09192269259
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

153 متر

2 ميليارد و 142 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

220 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

200 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

178 متر

1 ميليارد و 602 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

160 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

144 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

210 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

132 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (دروس)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نیستان)

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهستان)

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بهستان)

177 متر

1 ميليارد و 593 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

98 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

175 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

175 متر

1 ميليارد و 488 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

200 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه