خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 آبان 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آبان 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آبان 96

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای گلبند
09123187453
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 118 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

240 متر

4000000 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

700 متر

14000000 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

230 متر

5600000 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

85 متر

630000 ميليارد تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 امرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عمار)

280 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

84 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

166 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

148 متر

1 ميليارد و 776 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مرجان)

160 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (کاشانک)

113 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مرجان)

110 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مقدسی)

205 متر

2 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (الفت)

175 متر

1 ميليارد و 873 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

212 متر

2 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیدوار)

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (زینعلی)

220 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

160 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عمار)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (کاخ)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جبلی)

125 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (شفیعی)

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (منظریه)

225 متر

2 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه