خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمال آباد)

196 متر

1 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عرفا)

196 متر

1 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 29 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

300 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

189 متر

3 ميليارد و 213 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای سیاوش
09124860680
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

165 متر

2 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

85 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

181 متر

2 ميليارد و 715 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

210 متر

3 ميليارد و 780 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

260 متر

4 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

220 متر

3 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (یاسر)

300 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

252 متر

3 ميليارد و 24 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

93 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

معاوضه آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

107 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

110 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

107 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

178 متر

2 ميليارد و 403 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عمار)

270 متر

3 ميليارد و 645 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عمار)

145 متر

1 ميليارد و 957 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (یاسر)

175 متر

2 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

155 متر

2 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

250 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

188 متر

3 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

250 متر

4 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

144 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه