خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

205 متر

2 ميليارد و 973 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آقایی)

128 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

99 متر

1 ميليارد و 89 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوعلی)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای گلبند
09123187453
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (همایون)

270 متر

4 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (حافظ)

170 متر

2 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (همایون)

135 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (همایون)

146 متر

2 ميليارد و 44 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

151 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

251 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (همایون)

175 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (حافظ)

270 متر

4 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (حافظ)

177 متر

2 ميليارد و 655 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

120 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (صادقی قمی)

350 متر

5 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

275 متر

4 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

132 متر

1 ميليارد و 716 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیدوار)

102 متر

1 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیدوار)

130 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیدوار)

133 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (کاشانک)

111 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

160 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (عمار)

142 متر

1 ميليارد و 917 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه