خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آجودانیه)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آبکوه)

144 متر

1 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

202 متر

4 ميليارد و 646 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای سامان
09125856841
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آبکوه)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

124 متر

1 ميليارد و 178 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آقایی)

220 متر

3 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (زینعلی)

115 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آقایی)

135 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای یاسر
09213342751
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (زینعلی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (زینعلی)

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

پیش فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

140 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

160 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

250 متر

3 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جبلی)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

250 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مهماندوست)

197 متر

2 ميليارد و 758 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

155 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (کاشانک)

150 متر

11 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (سعیدی)

158 متر

2 ميليارد و 528 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

132 متر

2 ميليارد و 244 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

201 متر

2 ميليارد و 110.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

300 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

145 متر

1 ميليارد و 377.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه