خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

185 متر

2 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (یاسر)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 96

مشاورین تخصصی نیاوران

عکس مشاور
آقای گلبند
09123187453
فروش
نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

220 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (چیذر)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (چیذر)

140 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (چیذر)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (گل سنگ)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (امیر)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (سوهانک)

181 متر

1 ميليارد و 322 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (کامرانیه)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (اقدسیه)

92 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (شفیعی)

188 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (آجودانیه)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (بوکان)

248 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

160 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جماران)

158 متر

2 ميليارد و 844 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مرجان)

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (باهنر)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (سوهانک)

146 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (مژده)

205 متر

2 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (شفیعی)

187 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (دارآباد)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (دارآباد)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (دارآباد)

120 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (پورابتهاج)

93 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران (جمشیدیه)

220 متر

3 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه