خرید و فروش آپارتمان در نارمک تهران

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

54 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

128 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (شیرمرد)

76 متر

418 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 11)

86 متر

559 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی نارمک

عکس مشاور
آقای پوریان
09127230728
فروش
نارمک

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

95 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 14)

102 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مسیل باختر )

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 46)

61 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

معاوضه آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 17)

120 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

102 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

86 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 17)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (جویبار)

146 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

115 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (سامان جنوبی)

118 متر

885 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

125 متر

835 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 49)

138 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (خاموشی)

130 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

99 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (سامان جنوبی)

75 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهرانپور)

93 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 51)

110 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

86 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 9)

55 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه