خرید و فروش آپارتمان در نارمک تهران

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

102 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

86 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 17)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (جویبار)

146 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

مشاورین تخصصی نارمک

عکس مشاور
آقای رجبی
09123016545
فروش
نارمک

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

115 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (سامان جنوبی)

118 متر

885 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

125 متر

835 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 49)

138 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (خاموشی)

130 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 73)

99 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (سامان جنوبی)

75 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهرانپور)

93 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 51)

110 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

86 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 9)

55 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 9)

89 متر

534 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهرانپور)

97 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 20)

64 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 30)

105 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

111 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 51)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

56 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

64 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

85 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 20)

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 51)

97 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (چمن)

91 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (چمن)

107 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه