خرید و فروش آپارتمان در نارمک تهران

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

53 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

64 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

47 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

63 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

55 متر

293 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

128 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

80 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

75 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

95 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

85 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

54 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران

100 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

128 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (شیرمرد)

76 متر

418 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 11)

86 متر

559 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

پیش فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

95 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 14)

102 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مسیل باختر )

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 46)

61 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

معاوضه آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 17)

120 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (میدان 86)

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در نارمک ، تهران (مهر)

102 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه