خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلدیس)

110 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

113 متر

711.9 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

185 متر

1 ميليارد و 757.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای سعیدی
09304233536
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

78 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

80 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

77 متر

477.4 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (فرشتگان)

110 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

198 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

101 متر

646.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

95 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

87 متر

626.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

86 متر

554.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

92 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (الوند)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

115 متر

989 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابوالفضل)

115 متر

874 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

97 متر

630.5 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

66 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

104 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

202 متر

2 ميليارد و 121 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

60 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

109 متر

708.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

114 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلبرگ)

67 متر

529.3 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

114 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (الوند)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه