خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای محجوب
09904761146
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

58 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ارمکان)

159 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (آریافر)

95 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (پردیس)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (35متری)

117 متر

773 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (جلال)

78 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (دانش)

95 متر

541 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (دانش)

86 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ارمکان)

110 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ارمکان)

120 متر

804 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ارمکان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

140 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

148 متر

1 ميليارد و 776 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (شهرک ژاندارمری)

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه