خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

75 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (لادن)

80 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

120 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای سعیدی
09304233536
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد و 23 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (آریافر)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (آریافر)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (خرم رودی)

105 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای آریا
09121273523
فروش
مرزداران

معاوضه آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

معاوضه آپارتمان در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

91 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

معاوضه آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

92 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

92 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلدیس)

110 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

113 متر

711.9 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

185 متر

1 ميليارد و 757.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سرسبز جنوبی)

78 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

80 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

77 متر

477.4 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (فرشتگان)

110 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

198 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

101 متر

646.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

95 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

87 متر

626.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

86 متر

554.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه