خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

معاوضه آپارتمان در مرزداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 31 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

120 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

مشاورین تخصصی مرزداران

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
مرزداران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

183 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

153 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

87 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

82 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

168 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

95 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

112 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

198 متر

1 ميليارد و 248 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

120 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

72 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

121 متر

726 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

115 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

183 متر

1 ميليارد و 867 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

95 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

82 متر

591 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

132 متر

726 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

103 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

176 متر

1 ميليارد و 285 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه