خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (آریافر)

115 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

60 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ایثار)

130 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

74 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (کیهان)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

200 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

75 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

70 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

128 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

95 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

83 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

94 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

72 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (البرز)

191 متر

1 ميليارد و 719 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (بهار)

184 متر

1 ميليارد و 545.6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

96 متر

633.6 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

76 متر

478.8 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (فرشتگان)

60 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

120 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلدیس)

81 متر

615.6 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

91 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

183 متر

1 ميليارد و 537.2 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابراهیمی)

150 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابوالفضل)

92 متر

607.2 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران (ابوالفضل)

75 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه