خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 95 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

135 متر

1 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 امرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (تواضعی)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

109 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

140 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

150 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (موسیوند)

125 متر

937 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمانی(حکمت))

118 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

130 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

120 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

115 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

210 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (تواضعی)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

180 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

167 متر

1 ميليارد و 837 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (تواضعی)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

170 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (35متری)

115 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

125 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

130 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 18 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه