خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

95 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

125 متر

1 ميليارد و 537.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

73 متر

803 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کیارنگ)

114 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 بهمن 95

مشاورین تخصصی قیطریه

عکس مشاور
آقای سهیل
09125409802
فروش
قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

345 متر

4 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کتابی)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

139 متر

1 ميليارد و 334.4 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کیارنگ)

114 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی قیطریه

عکس مشاور
آقای شمس
09122283013
فروش
قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

114 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهرام)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

116 متر

928 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (تواضعی)

165 متر

1 ميليارد و 897.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (آزادی)

168 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (منظریه)

168 متر

1 ميليارد و 428 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

168 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کاوه)

149 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 251.2 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

158 متر

1 ميليارد و 501 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (تواضعی)

115 متر

1 ميليارد و 12 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

193 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشندلان)

80 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 370 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه