خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کتابی)

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (35متری)

150 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی قیطریه

عکس مشاور
آقای محمد
09123230336
فروش
قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 308 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

95 متر

807 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

145 متر

1 ميليارد و 479 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

70 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

124 متر

1 ميليارد و 91 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

178 متر

1 ميليارد و 513 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

100 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

185 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

88 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (مهر)

120 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (پارک)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کتابی)

130 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

137 متر

1 ميليارد و 438.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

94 متر

893 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه