خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

55 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

85 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

94 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

122 متر

1 ميليارد و 159 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکدل
09192402171
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

88 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

98 متر

1 ميليارد و 127 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

155 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

195 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

225 متر

3 ميليارد و 825 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

110 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

192 متر

3 ميليارد و 72 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

135 متر

1 ميليارد و 282 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

164 متر

1 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

170 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

180 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

215 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

166 متر

1 ميليارد و 411 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

98 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 122 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ارغوان)

112 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه