خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

113 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

127 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

180 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

140 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (خوردین)

155 متر

1 ميليارد و 937 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

110 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

210 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

144 متر

1 ميليارد و 352 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

12 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

206 متر

4 ميليارد و 412 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

138 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

169 متر

1 ميليارد و 352 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

155 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

115 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

105 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

177 متر

1 ميليارد و 681 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

155 متر

1 ميليارد و 473 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

85 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه