خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

150 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

137 متر

1 ميليارد و 438.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

117 متر

936 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (حافظی)

215 متر

2 ميليارد و 472.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

95 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مهستان)

116 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

112 متر

1 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گلستان)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ارغوان)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

127 متر

1 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

98 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

109 متر

948.3 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

98 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

106 متر

1 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

105 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

155 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

55 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

85 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

100 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

115 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

95 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

121 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه