خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

220 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

217 متر

1 ميليارد و 953 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

185 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

114 متر

1 ميليارد و 368 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (گل آرا)

214 متر

2 ميليارد و 675 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

227 متر

3 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

232 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکدل
09192402171
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (درختی)

180 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (زرافشان)

78 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ایران زمین)

225 متر

3 ميليارد و 825 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (پیروزان)

192 متر

3 ميليارد و 72 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

110 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

195 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (توحید)

133 متر

1 ميليارد و 303.4 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

170 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

158 متر

1 ميليارد و 422 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

123 متر

1 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (حسن سیف(بدخشان))

230 متر

4 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

174 متر

1 ميليارد و 392 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

218 متر

1 ميليارد و 962 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

163 متر

1 ميليارد و 467 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

154 متر

1 ميليارد و 309 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه