خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 441 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

104 متر

863 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 469 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 484 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

133 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 368 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 449 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 666 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 666 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

185 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

105 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

185 متر

2 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

160 متر

1 ميليارد و 504 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

148 متر

1 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

160 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

132 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (حسن سیف(بدخشان))

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه