خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

165 متر

973 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

120 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

137 متر

822 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 83 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

50 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

56 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

73 متر

489 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

92 متر

782 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

74 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 123 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

121 متر

871 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

65 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

125 متر

687 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 258 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

88 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

127 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه