خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

106 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

70 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

106 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

58 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

74 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

86 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای ایلیا
09128452876
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

106 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (بهبودی)

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

81 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

135 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

136 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای حسینی
09198697990
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

112 متر

655.2 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

81 متر

445.5 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

125 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

140 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

128 متر

768 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

116 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

64 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

54 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (حبیب الله)

109 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

109 متر

534.1 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

125 متر

962.5 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

133 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

127 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه