خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

113 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

85 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

107 متر

568 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پل ستارخان)

83 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

92 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (حبیب الله)

60 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

76 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کاشانی پور)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خبرنگار)

60 متر

312 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

97 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

65 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نمازی)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شهرارا)

102 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

77 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه