خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

146 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

146 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 بهمن 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای حسینی
09198697990
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

120 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

99 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

598.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

90 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

68 متر

360.4 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

152 متر

684 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

80 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (تهران ویلا)

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (نیایش)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (گلاب)

132 متر

607.2 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

513 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

159 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (خسرو)

120 متر

564 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (زنجان)

90 متر

481.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

104 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

88 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

92 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

92 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

51 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

77 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (دریان نو)

138 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه