خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کوهپایه)

159 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

296 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

185 متر

2 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای فرشاد
09122205601
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

158 متر

1 ميليارد و 501 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

291 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

360 متر

6 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اکبری)

230 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

311 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 دی 95

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

223 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

130 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

167 متر

2 ميليارد و 670 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

168 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

177 متر

2 ميليارد و 655 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

138 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

202 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

150 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

258 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

280 متر

5 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

240 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

350 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

165 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

130 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

365 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

155 متر

2 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

125 متر

2 ميليارد و 62.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

100 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه