خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

155 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

151 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

208 متر

3 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

258 متر

5 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای بهزاد
09121115597
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

160 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (عمید)

250 متر

6 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

130 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

280 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 فروردین 96

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای جمشیدی
09125682403
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

140 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

300 متر

7 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

260 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

223 متر

3 ميليارد و 456 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

220 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

120 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

145 متر

2 ميليارد و 248 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

معاوضه آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

296 متر

3 ميليارد و 626 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

296 متر

3 ميليارد و 626 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

386 متر

4 ميليارد و 246 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

410 متر

11 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

65 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

296 متر

3 ميليارد و 626 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

255 متر

2 ميليارد و 652 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فیروزکوه)

190 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

296 متر

3 ميليارد و 626 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

184 متر

2 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه