خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

65 متر

780000 ميليارد تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

100 متر

1700000 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

145 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

185 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

6250000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

6750000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

307 متر

7675000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

300 متر

6600000 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

168 متر

2352000 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

167 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

196 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

245 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

202 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

280 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

330 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

520 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

470 متر

14100000 ميليارد تومان

تاريخ : 30 آبان 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

360 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 آبان 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

360 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 آبان 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 آبان 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه