خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

188 متر

3 ميليارد و 384 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

190 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

270 متر

4 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

180 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

230 متر

5 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

330 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

145 متر

2 ميليارد و 247 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

220 متر

3 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

195 متر

3 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

170 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

300 متر

4 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

250 متر

3 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

135 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

170 متر

2 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

220 متر

3 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

240 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

217 متر

4 ميليارد و 991 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

122 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

320 متر

7 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

120 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

308 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

230 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

104 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

285 متر

3 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه