خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

122 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

308 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

230 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای کاکایی
09128885805
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فرخ)

209 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

240 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

217 متر

4 ميليارد و 991 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

320 متر

7 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (پسیان)

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

120 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

104 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

285 متر

3 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

138 متر

1 ميليارد و 449 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

110 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

220 متر

3 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

180 متر

3 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اکبری)

144 متر

1 ميليارد و 656 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اکبری)

123 متر

1 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

65 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

155 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

190 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

175 متر

4 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اکبری)

102 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مردانی)

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

190 متر

4 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

180 متر

3 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه