خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

138 متر

967 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور(قلندری))

121 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای محمد
09123230336
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

105 متر

893 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (حاج آقامیری)

104 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

166 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

133 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

145 متر

1 ميليارد و 87 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

121 متر

883 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

170 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

60 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

71 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

52 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

197 متر

2 ميليارد و 265.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

150 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

87 متر

748.2 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه