خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

167 متر

1 ميليارد و 336 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

90 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

90 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

1 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

107 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

50 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

106 متر

583 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

94 متر

629 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 12 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

99 متر

1 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

89 متر

801 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

99 متر

891 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

52 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

84 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

165 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نعمتی)

150 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نعمتی)

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

95 متر

874 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

100 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

127 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (بهار)

130 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه