خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

197 متر

2 ميليارد و 265.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای سهیل
09125409802
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

150 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

87 متر

748.2 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

85 متر

722.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

95 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (چهارراه کاوه)

155 متر

1 ميليارد و 395 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (چهارراه کاوه)

220 متر

2 ميليارد و 24 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

115 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (منظریه)

135 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

175 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 770 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

121 متر

883 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 207.5 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

125 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

80 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

62 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

115 متر

1 ميليارد و 92.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

103 متر

782.8 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

101 متر

959.5 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

75 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

157 متر

1 ميليارد و 287.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه